På andra sidan rädslan

Nyfikenhet driver oss framåt, rädsla får oss att stanna upp. Kan det vara så att rädsla, snarare än nyfikehet, ligger bakom de flesta av våra beslut? Fundera ett ögonblick på det. 

Båda känslorna är naturliga känslor för människan. De finns i oss varje dag och påverkar våra val. Vi kan ha olika mycket fokus på dessa känslor. En del har en stark nyfikenhet och liten fokus på rädslan, men också tvärtom, en del har ett stort fokus på rädslan och hur livet kan utformas för att undvika rädslorna. Och vi kan befinna oss vart som helst på denna skala av ytterligheter. När vi ser på dessa liv i ett längre perspektiv, kommer de att te sig helt olika och vi kommer att välja helt olika i våra liv. 

Det är helt naturligt att vi alla är olika och att varje individ har en unik uppsättning gener och erfarenheter, som formar henne. Det finns inget problem med det i sig. Det blir först ett problem, om man själv upplever att livet inte är, vad det skulle kunna vara! 

Det skaver. Det är något som inte stämmer. Känslorna, tankarna och verkligheten spretar åt olika håll. Vi behöver i varje stund göra val och dessa val baseras på våra känslor, våra tankar och våra tidigare erfarenheter. Vi kan uppleva rädsla och nyfikenhet samtidigt! Vilken känsla ska vinna? Och våran erfarenhet, vad säger den till oss? Ska den få vinna, att något hänt fem gånger, är det en garanti för att det händer även en sjätte gång? 

Känslor inom oss är snabba! För att inte reagera enbart på dem, så krävs det en tanke och inte bara det, utan också en tanke på tanken. Dialogen mellan känslorna och dina egna tankar, hur ser den ut? Vad är det som bestämmer dina val? 

Känslor kan vi inte ändra på. Däremot kan vi välja våra tankar och våra handlingar. Även modiga människor känner rädsla, men de är modiga, just därför att de väljer att handla trots sin rädsla. Mod är inte en känsla. Mod är en handling! Mod är alltså något vi alla kan få genom att träna oss på det!  

Kommentera gärna: