Tyngden av en tanke

Vi tänker ständigt. Det är till och med så att det faktiskt inte går att sluta att tänka, även om man vill! Vi kan alltså inte "ta bort" några tankar och tyvärr därmed inte heller de tankarna som vi upplever som obehagliga eller plågsamma. Många av dem som söker sig till mig har tankar som påverkar deras liv på ett negativt sätt, t ex självkritiska tankar. Samtidigt som vi inte kan ta bort tankar, så kan de alltså ha en oerhörd tyngd i hur de påverkar vårat liv. 

Det vill säga om vi tror att tanken är sann! Sjävla lidandet uppstår pga av att vi tror att våran tanke är sann. Men, ingen tanke är sann (ty det finns ingen sanning), utan den är enbart en tolkning av verkligheten. Och hur vi tolkar verkligheten avgör vilka tankar vi tänker. Man kan tänka om det som att jag har ett par glasögon på mig, och färgen på glasen avgör hur jag ser på omgivningen omkring mig, Alla människor har varsina glasögn på sig, så även om du och jag skulle stå på exakt samma plats exakt samma tid, så skulle vi tänka helt olika saker och vår uppmärksamhet skulle dras till olika saker. 

När man har förstått att ingen tanke är sann, utan enbart en tolkning, då är man beredd att ompröva det man tänker. "Okej, jag får en tanke som säger si, skulle det också kunna vara på ett annat sätt?". När man kommit igång med detta, så är man igång med det som kallas "reflektivt tänkande", vilket är förmågan att tänka på vad jag tänker på. 

Med hjäp av detta refektiva tänkande så skapar man frihet och valmöjlighet för sig själv! På detta viset kan psykiskt lidande minska. Psykiskt lidande beror i själva verket på att vi fastnat (i ett tankemönster, som sitter ihop med känslor och beteenden som ofta förstärker tankemönstret) och inte hittar en väg ut. 

Vägen ut är allstå att lära sig att förhålla sig till sina tankar och därefter agera i en riktning som är värdefull för dig. 

Kommentera gärna: