livsperspektiv

Jag tror att sanningen är att den att det finns oändliga perspektiv. Jag tror att människan längtar efter och behöver förstå sig själv, människorna omkring en och den värld som vi lever i. Här delar jag några av mina perspektiv.

2018 > 01

Nyfikenhet driver oss framåt, rädsla får oss att stanna upp. Kan det vara så att rädsla, snarare än nyfikehet, ligger bakom de flesta av våra beslut? Fundera ett ögonblick på det. 

Båda känslorna är naturliga känslor för människan. De finns i oss varje dag och påverkar våra val. Vi kan ha olika mycket fokus på dessa känslor. En del har en stark nyfikenhet och liten fokus på rädslan, men också tvärtom, en del har ett stort fokus på rädslan och hur livet kan utformas för att undvika rädslorna. Och vi kan befinna oss vart som helst på denna skala av ytterligheter. När vi ser på dessa liv i ett längre perspektiv, kommer de att te sig helt olika och vi kommer att välja helt olika i våra liv. 

Det är helt naturligt att vi alla är olika och att varje individ har en unik uppsättning gener och erfarenheter, som formar henne. Det finns inget problem med det i sig. Det blir först ett problem, om man själv upplever att livet inte är, vad det skulle kunna vara! 

Det skaver. Det är något som inte stämmer. Känslorna, tankarna och verkligheten spretar åt olika håll. Vi behöver i varje stund göra val och dessa val baseras på våra känslor, våra tankar och våra tidigare erfarenheter. Vi kan uppleva rädsla och nyfikenhet samtidigt! Vilken känsla ska vinna? Och våran erfarenhet, vad säger den till oss? Ska den få vinna, att något hänt fem gånger, är det en garanti för att det händer även en sjätte gång? 

Känslor inom oss är snabba! För att inte reagera enbart på dem, så krävs det en tanke och inte bara det, utan också en tanke på tanken. Dialogen mellan känslorna och dina egna tankar, hur ser den ut? Vad är det som bestämmer dina val? 

Känslor kan vi inte ändra på. Däremot kan vi välja våra tankar och våra handlingar. Även modiga människor känner rädsla, men de är modiga, just därför att de väljer att handla trots sin rädsla. Mod är inte en känsla. Mod är en handling! Mod är alltså något vi alla kan få genom att träna oss på det!  
Läs hela inlägget »

Jag hör talas om den här "man" varje dag. Man ska, man borde, man får inte, man kan inte och man måste. Framför allt, man måste! Jag funderar på hur vi alla kunde bli så lurade av den här man. För, när sanningen ska fram, så finns det ju ingen man! Har du någonsin sett man? Jag gissar att du svarar nej. Jag gissar också, att om du funderar på det, så inser du att du många gånger varje dag omges av den här osynlige man. Om inte det stämmer in på dig, har du troligen flyttat ut i skogen och avskärmat dig från all mänsklig kontakt.

Varför håller vi på så här? Jag tänker att det enkla svaret är att det kom med modersmjölken. Det finns i vårt språk, vi har hört talas om det ända sedan vi lärde oss att förstå spåket. Vi kommunicerar dagligen till varandra genom man och jag tror att det skett så ofta och så länge, att det är ett automatiserat uttryck som vi inte regagerar på. Men, det borde vi! 

För, vad innebär det för våra liv, om vi låter oss styras av denna osynliga man? Att man är med och påverkar val vi gör i vardagen, stora som små beslut? Jag tänker att det fjärmar oss från oss själva! Om vi ska lyssna på man och inte oss själva, vet vi då till slut vilka vi själva är eller vad vi själva vil? Den inutition vi alla föddes med, är utbytt till en ångest och stress över att uppfylla alla mans önskemål och befallningar. Vi jäktar mellan alla måsten och försöker göra allt och lite till, för att göra den här man nöjd. 

Oavsett hur högt tempo vi håller och hur mycket vi låter oss styras av man, så tror jag på att vi aldrig någonsin kan ta bort den längtan vi har inom oss. Längtan som vi alla bär på, att få bli sedd och uppskattad för den man är och ingenting annat! Om du tillåter dig att umgså med dig själv i tystnad, på riktigt, finns där en inre röst som talar om din längtan?
 

Läs hela inlägget »