livsperspektiv

Jag tror att sanningen är att den att det finns oändliga perspektiv. Jag tror att människan längtar efter och behöver förstå sig själv, människorna omkring en och den värld som vi lever i. Här delar jag några av mina perspektiv.

2020 > 11

Ett vanligt önskemål jag får från mina klienter är att de önskar att veta hur de kan ta bort besvärliga känslor. Det är naturligt att fokuset hamnar på att de ska tas bort, för ingen människa vill lida!

Men, det är omöjligt, för känslor kan inte tas bort. Vi är biologiska varelser och våra känslor skapas inom oss varje dag, i ett samspel med kroppen och hjärnan, och de finns för att hjälpa oss att överleva. Jag brukar säga att våra känslor är våran inre kompass, de talar om för oss vilka behov vi har och vad vi bör närma oss och vad vi bör fjärma oss ifrån. Utan våran inre kompass, kan vi inte navigera! 

Så, vad vi behöver göra är listället att närma oss våra känslor, att lära känna våra känslor! Att identifiera dem, vart sitter de i kroppen, vilken känsla det är och vad vill den säga oss? Vi behöver acceptera känslan och sedan handla på sådant sätt att den bearbetas, och då kan den lägga sig till ro och klinga av. 

Att vi lider av våra känslor beror på att vi inte kommer hela vägen i att bearbeta dem! Vi kanske inte kan identifiera dem, vi vet inte vad det är för känsla. Och vi har svårt att acceptera dem, vi kämpar emot, vi försöker att fly eller hamnar i ett fryst läge. Det gör att känslorna stannar kvar i kroppen. 

Det är aldrig för sent att lära känna sig själv och sina känslor. Det är aldrig för sent att gå från ett lidande till att leva! Det innebär inte att vi aldrig kommer att känna smärtsamma känslor igen, för det kommer vi, men det innebär att vi kan leva med dem och vi kan bearbeta dem. 

KÄNSLOR : NYFIKEN - GLAD - FÖRVÅNAD - ARG - RÄDD - LEDSEN - SKAMSEN - AVSKY - AVSMAK 
 

Läs hela inlägget »